Privacy

Privacy is bij stichting Jongerenpastoraat Nederland zeer belangrijk. E-mails die jij verzend en die bij ons binnen komen worden met alle zorgvuldigheid behandeld. Wanneer je een traject aangaat, dan zal aan het einde alle mails worden vernietigd. Stichting Jongerenpastoraat Nederland is geen grootschalige professionele instelling, maar probeert wel om dit na te streven, daarom dat bij jongerenpastoraat er wordt uitgegaan van een geheimhoudingsplicht. Alles wat hier binnenkomt per email/formulieren/etc zal daarom niet gecommuniceerd worden met derden.