Wie is Jezus?

Er is door God iemand gezonden, die werkelijk anders is dan alle andere godsdienstige leiders. Het verschil tussen Boeddha, Mohammed, etc en Jezus is het volgende: die eerste mensen zeiden over zichzelf dat ze gezonden waren door God, maar Jezus zei over zichzelf dat hij God zelf is.

Jezus Christus werd door veel mensen in zijn tijd gezien als een grote profeet, een goed mens, iemand die je kunt navolgen. Maar Jezus zei over zichzelf totaal andere dingen. Uit de woorden van Jezus kunnen je vrijwel letterlijk verklaren dat Hij en God een eenheid zijn. Door bijvoorbeeld de uitspraken:

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij' (Johannes 14:6) of 'de Vader en ik zijn één' (Johannes 10:30).

Jezus was een totaal ander persoon dan eigenlijk alle mensen die voor Hem waren gekomen, maar ook dan alle mensen die na Hem zijn gekomen. Jezus deed namelijk niet alleen uitspraken over zichzelf, hij deed ook dingen die niemand hem ooit heeft nagedaan. Hij deed heel veel wonderen, waar we tot op vandaag over verbaasd kunnen zijn. Doden die ten leven werden gewekt, zieken die genezen werden, water in wijn veranderen, vermenigvuldiging van voedsel, en nog meer.
Maar het grootste wonder wat Hij deed was dat hij voor ons wilde lijden, aan het kruis tot aan de dood. Waarna Hij drie dagen later opstond uit de dood.

Waarom kwam Jezus?

Jezus bracht de boodschap van liefde, denk maar aan het grote gebod van Jezus: Heb God lief met geheel je hart, je hele ziel en verstand. En het tweede daaraan gelijke gebod: heb andere lief als jezelf (Mattheus 22: 34-40, Marcus 12:28-31).
Maar tegelijk kwam Jezus hier om ons te wijzen op de problemen in deze wereld. De mensen hadden zich door hun ongerechtigheid afgekeerd van God. Hoe goed de mensen ook dachten dat ze waren, iedere mens schiet tekort, iedereen maakt fouten. Iedereen is dan ook schuldig tegenover God, de mensen verdiende het niet om kinderen van God te zijn. God duld geen zondige en onreinheid in zijn nabijheid. Hierdoor is er een scheiding tussen God en de mensen. Het kwaad stond als een muur tussen ons en God. Daarom is Jezus Christus gekomen

Jezus is de Zoon van God, Hij heeft ons allen gered door al onze fouten op zich te nemen. Hoe heeft Jezus dit gedaan? Jezus liet zichzelf voor onze zonden kruisigen, Hij liet zijn bloed vloeien en gaf zijn eigen leven in ruil voor de vrijheid van iedereen.
Ik kan mij voorstellen dat dit hele verhaal allemaal vraagtekens oproept, het klinkt allemaal als een groot mysterie. Het kan zijn dat dit met het verstand onvoorstelbaar lijkt, iemand die zijn leven geeft voor een ander. Maar hoe mooi is het dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden, want dat zijn wij.
'God heeft zoveel liefde voor de mensen, dat hij zijn Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben.' (Johannes 3:16).

In andere godsdiensten zeggen ze dat de mens goede dingen moet doen om bij God te komen. Je moet dus goed je best doen en proberen door daden en spiritueel zien op te klimmen. Je zou dus kunnen zeggen dat het dan een eigen prestatie is.
Maar Jezus was niet gekomen om een nieuwe religie te stichten, maar om de mensheid te redden van de zonden. Zodat de mensen weer kinderen van God kunnen zijn. De boodschap van Jezus was dan ook dat niemand tot God kan komen, niet door eigen inspanningen. Maar alleen door het geloof van Jezus.

 

Geloof jij in Jezus?

Jezus vertelde eens een verhaal van een zoon die zijn erfenis van zijn vader opeiste en vervolgens uit huis ging om alles uit te geven. Hij had niks meer en kwam op straat te staan en verlangde naar het eten wat aan de varkens werden gevoerd. Deze zoon besloot om terug te gaan naar zijn vader om als een dienstknecht bij hem te werken. Zijn vader stond al op de uitkijk en rende op hem af toen hij zijn zoon zag. Hij werd volledig aangenomen als kind. Zo is dit ook met God! God is een Vader, die ons liefheeft op een manier die wij niet kennen. Wij moeten alleen terug keren naar Hem!
De sleutel om God te leren kennen is dat wij moeten geloven in zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus is de sleutel van het christelijke geloof, Hij is de weg naar de hemelse Vader. Hij is voor ons aan het kruis gestorven en voor ons opgestaan en door te geloven in Hem schenkt Hij ons vergeving. Wij mogen met Jezus een nieuw leven beginnen.

Wil je een nieuw leven? Open je hart en vraag aan Jezus Christus om in je leven te komen. Dank hem voor zijn buitengewone offer voor jou. Aanvaard zijn vergeving. Als je dat doet, kan God in je leven beginnen werken.

 

Wil je meer te weten komen over Jezus klik dan verder!

 

Wanneer je nog vragen hebt of hulp nodig hebt stuur dan een mail of vul het formulier in.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Co Meijer
5 jaar geleden

Jezus heeft nooit gezegd dat hij GOD zelf is! Dat hebben alleen gelovige mensen gezegd en geschreven. Ook heeft Jezus nooit gezegd de Zoon van God te zijn... ook dat zijn verkeerde interpretaties. Lees over Jezus mijn boek 'Geloof in een duurzame Wereld ISBN 2e hands bij Bol.com en of mijn nieuwe boek ├Źn de Geest van God'waar ik nog een uitgever voor zoek! En Jezus bedoelde met 'hemelse vader'de bron van dynamische energie(en) en of de kosmische intrinsiek zelfregulerend beginsel (werking van de natuur!).mvg Co Meijer

Mathijs
7 jaar geleden

Ik ben niet gelovig, maar via een facebook link kwam ik op deze pagina terecht. Ik zou graag meer over Jezus willen weten.