Wie is God?

Hij wordt op vele manieren beschreven; sommigen zien hem als een soort levenskracht, anderen zien hem weer als de almachtige Schepper. Hij heeft ook verschillende namen gekregen zoals "Zeus, Brahma, Allah, Ra, Moeder Natuur en Vader God. Maar wie is Hij eigenlijk? Wat zegt hij over zichzelf?

God onze schepper?

De meeste godsdiensten gaan ervan uit dat alles is ontstaan door een God of door een scheppende kracht. Deze God is als ware de bron van al het leven, hij is de Schepper, de maker van hemel en aarde. Voor veel mensen is dit natuurlijk niet te bevatten vooral wanneer je op school de evolutietheorie krijgt te leren. Hoe deze theorie ook onderbouwd wordt, het heeft tot op vandaag nog niet het doorslaggevende bewijs gegeven.
Ik zou je vandaag de andere kant van de schepping willen laten zien, alles in de natuur (al haar miljoenen wonderen) lijken naar iets heel anders uit te wijzen dan de evolutie.

Wanneer we al eens kijken naar ons lichaam, naar bijvoorbeeld hoe het bloed voedingstoffen en zuurstof door ons lichaam transporteert of hoe het ontstaan van nieuw leven eruit ziet, alle stadia die het ongeboren leven doorgaat. Dan kan het haast niet zijn dat dit alleen maar uitwijst naar een ontwerper, een ultieme kunstenaar, de bron van alles wat leeft.
Ik wil je daarom erop wijzen dat het totaal niet onredelijk of dom is om te geloven in een schepper. Wanneer je naar alles om je heen kijkt dan zou het eigenlijk een voor de hand liggende conclusie zijn.

Wie is die God?

Wanneer er dan een God is, wie is die God dan? Door de geschiedenis heen zien we heel wat mensen die optreden als vertegenwoordigers van God. Je kunt denken aan de stichters van het hindoeïsme, boeddhisme of misschien wel de islam. Al deze personen beweren door God geïnspireerd te zijn. Daarom dat veel mensen voor het gemak zeggen: alle wegen leiden naar Rome. Er wordt dan vanuit gegaan dat alle religies hetzelfde zijn, dezelfde God dienen.
Wanneer je jezelf hier beetje in verdiept, dan zal je merken dat dit natuurlijk onzin is. Het boeddhisme met al hun goden is natuurlijk anders dan de islam en de islam heeft tegelijk weer een heel ander beeld van God dan het christendom.

God is geen zelfbedacht idee van iemand, waarbij iedereen voor zichzelf bepaald en bedenkt wie God is. Het is daarom dus belangrijk om te ontdekken wie God is.

De naam van God

Wanneer je iemand kent, dan weet je ook hoe hij heet. Maar hoe zit dat met God? Wat zijn naam? We lezen in de Bijbel in het Oude Testament een ontmoeting tussen Mozes en God. Hier krijgt Mozes de opdracht om het volk Israël uit Egypte van de slavernij te bevrijden. Maar Mozes vroeg zichzelf af wie God is, wat zijn naam is. Bij de naam herken je namelijk de persoon. 

God zei het volgende aan Mozes: "Ik zal zijn die ik was”, en Hij zei: "Het volgende zul je zeggen tegen de zonen van Israël: ‘Ik zal zijn heeft mij naar jullie gestuurd." (Exodus 3:14-15). In het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het Oude Testament staat het woord JHWH op de plek waar staat 'ik zal zijn'. Dit is de betekenis van God, het is een God die er is. Deze naam laat zien wie God is, Hij is een God die er altijd voor ons zal zijn. Hij is de bron van alles, zonder begin en zonder einde.

Deze God heeft iemand gezonden die wezenlijk anders is dan al die andere religieuze leiders. Ben je nieuwsgierig wie dit is? Druk dan hier

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.