Jezus van A tot Z

Is het voor je nog niet helemaal duidelijk wie Jezus is, je kunt hieronder een aantal dingen vinden die Jezus zie of die anderen over hem hebben gezegd. Ik heb bij iedere uitspraak ook één of meerdere bijbel passages staan zodat je dit altijd kunt opzoeken. :-) 

A. Jezus creëerde het universum (Johannes 1:1-3, Kolossenzen 1:16)
B. Jezus houdt het bestaan van het heelal in stand (Kolossenzen 1:17, Hebreeën 1:3)
C. Jezus legde zijn glorie af door een mens te worden om voor ons te sterven (Johannes 1:14, Filippenzen 2:5-11)
D. Jezus was geboren uit een maagd (Matheus 1:18-25, Lucas 1:26-38)
E. Jezus vervulde de profetieën uit het Oude Testament (Psalm 22, Psalm 69 Jesaja 53,  en nog veel meer)
F. Jezus zei dat je iedereen moet liefhebben, ook je vijanden (Matheus 5: 43-48)
G. Jezus beval zijn leerlingen om geen geweld in zijn naam te gebruiken (Matheus 26: 52, Johannes 18:36)
H. Jezus wandelde over water (Marcus 6:45-52)
I. Jezus kalmeerde stormen door ertegen te praten (Matheus 8:23-27)
J. Jezus wierp demonen uit (Marcus 1:34, Lukas 8:26-39)


 

K. Jezus deed meerdere keren wonderen waar hij in één keer duizenden mensen te eten gaf (Matheus 14:13-21, Marcus 8:1-9)
L. Jezus genas de zieken (Matheus 14:14, Lucas 5:15)
M. Jezus genas mensen van lepra (Matheus 8:1-3, Lucas 17:11-19)
N. Jezus liet blinden weer zien (Matheus 20:29-34, Johannes 9: 6-7)
O. Jezus gaf mensen het gehoor terug (Matheus 11: 4-5, Marcus 7:32-35)
P. Jezus genas de lammen (Matheus 15:30-31, Lucas 7:22)
Q. Jezus brak de barrière dat mensen scheidde tussen ras, klasse, of gender (Galaten 3:28)
R. Jezus gaf hoop aan de onderdrukte (Lucas 4:16-21)
S. Jezus confronteerde en bestrafte de onderdrukkers (Matheus 23:1-33)
T. Jezus vroeg aan de Vader om de mensen te vergeven die hem hadden gekruisigd (Lukas 23: 34)
U. Jezus doorstond martelingen en de dood voor onze zonden (Marcus 10: 45, Hebreeën 12:2)
V. Jezus liet mensen opstaan uit de dood (Lukas 7: 11-17, Johannes 11: 38-44)
W. Jezus stond op uit de dood (Marcus 16:1-8, 1 Korinthiërs 15: 3-8)
X. Jezus gaf ons rechtvaardigheid zodat we God kunnen leren kennen (Romeinen 5:17, 2 Korinthiërs 5:21)
Y. Jezus bemiddeld met de Vader namens ons (Hebreeën 7:25)
Z. Jezus zal de gehele wereld oordelen (Johannes 5: 22, Matheus 25: 31-46)

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.