Over ons

Bij Hem kun je altijd terecht:
"Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt." (Psalm 34:9)

Stichting Jongerenpastoraat Nederland is een
christelijke stichting wat haar fundamenten vindt in de Bijbel.
We hebben ten doel om jonge mensen te ondersteunen op momenten dat ze even niet verder kunnen. Zoals we hierboven in deze Bijbeltekst lezen kunnen we
schuilen bij de HEER. God is voor ons als een liefdevolle Vader, we kunnen altijd bij Hem terecht juist wanneer wij het moeilijk hebben.

Grondslag & missie

Stichting Jongerenpastoraat Nederland is oecumenisch en bied haar diensten aan iedereen met een (hulp)vraag. In de hulp die aangeboden word zal altijd worden uitgegaan van de levensbeschouwing van de hulpbehoevende. De stichting ziet de
Bijbel als basis en als geïnspireerde Woord van God. Zij beschouwt zowel de Apostolische Geloofsbelijdenis als de belijdenis
van Nicea-Constantinopel als een samenvatting van het christelijk geloof.

De missie van stichting Jongerenpastoraat Nederland is kort samengevat in de tekst zoals wij deze in Psalm 34:9 vinden:
“proef, en geniet van de goedheid van HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt”.
Hiermee word bedoeld dat wij geloven in Jezus Christus en dat wij in dit geloof anderen door ons werk bij Hem willen brengen. Jezus zegt ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:35). In ons werk mogen wij dit brood uitdelen aan alle mensen. Ook voor hen die het op dit moment moeilijk hebben is er een plek waar zij tot rust mogen komen en misschien zelfs mogen genieten.