Mishandeling en misbruik

Er wordt veel over geschreven, de duizenden kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van kindermishandeling of seksueel misbruik. In veel gevallen had er eigenlijk veel eerder moeten worden ingegrepen. Eigenlijk zijn dit allemaal redenen dat dit onderwerp niet alleen de slachtoffers aangaat, maar ook de mensen die een vermoeden hebben dat iemand wordt mishandeld of wordt misbruikt.

Wat is mishandeling en misbruik?

Mishandeling is iemand een lichamelijke of geestelijke letsel toebrengen door middel van geweld, verwaarlozing. Onderzoeken laten zien dat kinderen tussen de 10 en 19 jaar het meest slachtoffer worden van dit soort geweld.

Lichamelijk geweld

Dit is het kind fysiek iets aandoen, schoppen, slaan of brand en snijwonden toebrengen. Dit kan soms leiden tot botbreuken of inwendige bloedingen of kneuzingen. Maar in de meeste gevallen is er echter nauwelijks iets te zien.

Psychisch geweld

Dit soort geweld bestaat uit het feit dat het kind voortdurend wordt behandeld vanuit een vijandigheid, afwijzing en/of vernedering. De klappen die het kind hiervan kan oplopen zijn niet fysiek, maar het tast het gevoel van zijn eigenwaarde aan.

Seksueel geweld

Er wordt door de dader misbruik gemaakt van het verschil in macht. Hierdoor wordt het kind gedwongen of gemanipuleerd tot seksuele handelingen.

Lichamelijke verwaarlozing

Het kind krijgt niet de verzorging die het nodig heeft. Er wordt onvoldoende omgekeken naar kleding, maaltijden, verzorging, etc. Vaak zie je bij dit soort verwaarlozing ook dat er sprake is van emotionele verwaarlozing.

Emotionele verwaarlozing

De ouder zorgt voor te weinig ruimte in zijn leven voor het kind. Hierdoor is er voor het kind te weinig aandacht, genegenheid en geborgenheid.

 

Hulp

Wanneer een kind of jongere hulp nodig heeft dan is dat vaak lastig op het spoor te komen. Meestal zie je dat de slachtoffer zwijgt,  het kind schaamt zich, is verward,  angstig en zit in een sociaal isolement.
Daarom dat kinderen en jongeren in deze situatie hulp nodig hebben, ze zijn afhankelijk van anderen. De cirkel van mishandelingen en stilzwijgen moet worden doorbroken.
Maar waar moet je nu opletten als je denkt dat een vriend, vriendin, buurjongen, klasgenoot wordt mishandeld? 

- Je ziet vaak dat jongeren die mishandeld worden bang zijn voor contact.
- Ze hebben een negatief zelfbeeld, ze zijn negatief over zichzelf en verzorgen zichzelf soms ook minder goed.
- minder goede schoolprestaties.- Onzeker en angstig, weinig zelfvertrouwen, Mensen wantrouwen.
- Moeite hebben met vriendschappen en relaties.
- Eetstoornissen, zelfbeschadiging en verslavingen.
- Depressief zijn.

Er zal in veel gevallen een aantal van de bovengenoemde dingen zichtbaar zijn bij kinderen en jongeren die worden mishandeld. Maar soms kan het zijn dat je het nog niet zeker is dat er wel echt sprake is van mishandeling. Je zal altijd eerst zoveel mogelijk informatie moeten inwinnen. Daarom is het altijd goed om met hem of haar in gesprek te gaan en aan kunt geven wat je ziet.

Wat kun je doen?

Wanneer je een vermoeden hebt dat iemand wordt mishandeld of misbruikt kun je altijd aan anderen vragen of zij dezelfde vermoedens hebben.
Probeer altijd de kring groter te maken, bespreek je vermoedens met iemand anders. Met je ouders, je docenten, vertrouwenspersoon, etc.
Wanneer je vrijwel zeker bent dat er sprake is van mishandeling of misbruik dan kun je dat aangeven bij bijvoorbeeld het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling). Ik wil één ding duidelijk maken, wanneer je niks doet dan ben je eigenlijk medeplichtig aan dit gebeuren. Dus wanneer je vrijwel zeker weet dat er sprake van is, altijd melden!

 

Wanneer je nog verdere vragen of hulp nodig hebt stuur dan een mail of vul het formulier in.

 

Heb je hier ervaring mee, of wil je iets delen, dan kun je ook hieronder reageren!

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.