Wie ben ik? (1)

Gepubliceerd op 14 augustus 2017 om 12:00

Wie ben ik eigenlijk?! Dat is een belangrijke vraag. Je hele leven is een zoektocht naar wie je bent. Gedurende je leven ben je bezig met het vormen, bijschaven en ontdekken van je identiteit. Dit doet iedereen, ik ook!

Ik heb eigenlijk heel veel verschillende rollen in mijn leven. Ik ben de zoon van mijn ouders, docent en ben echtgenoot. Ik zou er nog veel meer rollen kunnen noemen. Het is best bijzonder dat ik bij verschillende groepen in elke groep een andere rol heb. Zelfs wanneer ik niet aanwezig ben in een groep dan heb ik nog steeds dezelfde rol. Zo blijf ik altijd de zoon van mijn vader en moeder, zelfs wanneer ik niet bij hen ben. Daar kan niemand iets aan veranderen. We zouden dus kunnen zeggen dat onze identiteit bepaald wordt door de relatie die we hebben met anderen.
We zouden onze identiteit kunnen verdelen onder vier soorten. Als eerste de persoonlijke identiteit. Dit gaat meestal over dingen die je goed kunt of over je persoonlijkheid. Zo ben ik creatief, kan ik goed koken en ben ik trouw aan hetgeen wat ik beloof. De tweede is de sociale identiteit. Dit gaat over de rol die je hebt in bijvoorbeeld de maatschappij, bijvoorbeeld wat voor werk je doet. De derde identiteit is de collectieve identiteit. Ik ben christen en katholiek, ook ben ik supporter van Feijenoord. Dus heeft te maken bij wat voor groep je hoort. De relationele identiteit gaat over onze relatie tot de ander. Zoals ik hierboven gaf ben ik zoon van mijn ouders, maar ik heb ook vrienden en een echtgenoot. Ik heb hierboven een aantal punten over mijzelf omschreven, maar hoe zou jij jezelf omschrijven naar de ander?

Hoe heb jij jezelf omschreven? heb je vooral persoonlijke eigenschappen genoemd of dingen die je goed kunt? Het kan dan zijn dat je identiteit eigenlijk het meeste bepaald word door wat jij vanbinnen bent, je gevoelens en gedachten.
Maar het kan ook zijn dat jouw identiteit meer afhangt van de buitenwereld of maatschappij. Waarin jouw rol in de maatschappij heel belangrijk kan zijn. De verantwoordelijkheden van je werk, de mensen waarmee je samenwerkt of vrienden en familie. Dit noem je ook wel externe referentie. Dit betekend dat je het belangrijk vindt  wat anderen van jouw vinden.

Door zo stil te staan bij onszelf kunnen wij ons op verschillende manieren omschrijven en misschien iets meer te weten komen over wie wij zijn. In zo'n zoektocht mogen we ook stilstaan wie we in Christus mogen zijn. Wanneer wij onze identiteit in Christus zoeken, dan hoeven we ons niet zorgen te maken over wat anderen van ons vinden. Je hoeft dan geen zorgen te maken of je dingen wel goed kunt. 
De Bijbel laat zien dat alle mensen creatie van God zijn (Colossenzen 1:16), dat God iedereen liefheeft (Johannes 3:16), en kinderen van God zijn (Johannes 1:12).
In Christus mogen wij een nieuwe mens zijn, waarin we de oude mens achter ons laten en een identiteit in hem aannemen. Ik zou je een aantal teksten willen meegeven die je hardop (of in stilte) zou kunnen lezen. Het zijn teksten die mij hebben geholpen om stil te staan wie ik in Christus mag zijn, misschien dat jij er ook iets aan kunt hebben:

Ik ben Gods kind (1 Johannes 3:1)

Ik ben een vriend van Jezus (Johannes 15:15)

Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Romeinen 5:1)

Ik ben vrijgemaakt van de wet der zonde (Romeinen 8 :2)

Ik ben gekocht en betaald (1 Korintiërs 6:20)

Ik ben een lid van Christus’ lichaam (1 Korintiërs 12:27)

Ik ben een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17)

Ik ben een heilige (Efeziërs 1:1)

Ik ben geschapen om goede werken te doen (Efeziërs 2:10)

Ik heb toegang tot de Vader (Efeziërs 2:18)

Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Filippenzen 3:20)

Ik vermag alle dingen in Hem (Filippenzen 4:13)


Groeten,

 

Kasper <><

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.