Vernieuw mij

Gepubliceerd op 24 februari 2018 om 09:00

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige Geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.
- Psalm 51:12-14

 

Dit is een lied van Koning David, nadat hij geconfronteerd is met een hele grote zonde die hij heeft begaan. Hij had namelijk geslapen met Batseba, en bovendien had hij haar echtgenoot laten doden. Je kunt dus zeggen dat David twee dingen deed: hij pleegde overspel, hij bedroog zichzelf, Batseba en God.
Het is niet gek dat David, nadat hij zijn fouten heeft erkend over standvastigheid zingt. Want eigenlijk bedoelt hij daarmee: "help, bescherm mij tegen alle verleidingen!"
Hij ziet alles wat hij fout heeft gedaan en eigenlijk wilt hij opnieuw beginnen. Maar zouden zijn daden ongedaan te maken zijn? Hij weet dat hij dit niet kan. Maar hij weet ook dat God hem niet in de steek laat en hem zal vergeven. Maar wat David hier vraagt is eigenlijk meer dan vergeving alleen. Hij vraagt om een zuiver hart en een nieuwe geest, hij wilt eigenlijk voorkomen dat hij nog een keer zondigt. Daarom dat hij aan God vraagt om hem hierbij te helpen!
Deze psalm vind ik heel erg passen bij de vastentijd. Het is immers een tijd waar wij even stil mogen staan en ook mogen denken aan de dingen die niet zo goed gaan, die wij eigenlijk opnieuw zouden willen beginnen. Maar misschien zelfs nog beter: dingen die wij niet meer zouden willen doen, omdat dit ons van het goede afleidt.

Hoe standvastig ben jij? En in hoeverre verlang jij naar een zuiver hart en een vernieuwde geest?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.